Zitting en locatie gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

De burgemeester van Boxmeer maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk,  de stemmen die op maandag 22 november en dinsdag 23 november zijn uitgebracht bij de stembureaus voor vervroegd stemmen, op woensdag 24 november 2021 vanaf 08.00 uur tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen, worden geteld  in Sportcentrum ’t Hoogkoor, Koorstraat 1, Boxmeer.

De telling van de stemmen is openbaar.

Het gemeentelijk stembureau maakt de uitslag van de telling woensdagavond na 21.00 uur bekend in het gemeentehuis van Boxmeer, Raadhuisplein 1, Boxmeer.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
verkiezingen@boxmeer.nl