Ter inzagelegging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2021 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend, dat de op maandag 11 oktober 2021 ingeleverde en op dinsdag 12 oktober 2021 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, na de zitting van het centraal stembureau op 12 oktober 2021 voor een ieder ter inzage worden gelegd bij:


Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer.
 
De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.