Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2021 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend, dat de op
vrijdag 15 oktober 2021 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge
het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:


Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer.