Nieuwe verkiezingsborden: Trotters

Voorbeeld van een Trotter-bord

Voor de komende herindelingsverkiezingen worden op 38 locaties Trotters geplaatst. Op die opvallende borden van bijna vijf meter hoog komen de posters van de politieke partijen samen met een oproep van de gemeente om op 24 november te gaan stemmen. Naast deze gezamenlijke borden is gekozen voor een vrij plakbeleid. Dat wil zeggen dat door de politieke partijen de propagandamiddelen vrij mogen worden ingezet in verkiezingstijd. Dit aangezien het van belang is dat politieke partijen kunnen bijdragen aan de attentiewaarde (opkomstbevordering) van de verkiezingen. De gemeente Land van Cuijk. i.o. verwacht echter wel van de politieke partijen dat propagandamateriaal in alle redelijkheid en met normen van fatsoen en veiligheid wordt ingezet, met dien verstande dat er handhavend wordt opgetreden wanneer:

  • door de inzet van propagandamiddelen de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht;     
  • door de inzet van propagandamiddelen schade aan de eigendommen van derden wordt toegebracht.