Digitale zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2021 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend, dat de openbare zitting van het centraal stembureau op maandag 29 november 2021 om 10:00 uur, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt, vanwege de coronamaatregelen digitaal zal plaatsvinden. De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 maakt dit mogelijk.

De zitting wordt live uitgezonden via www.boxmeer.nl, tabblad raadsinformatie, online vergadering volgen.

Inspreken

Tijdens de zitting van het centraal stembureau kunnen bezwaren worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken verzoeken wij u dit  uiterlijk 29 november 2021 voor 8.00 uur te melden via verkiezingen@boxmeer.nl, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U ontvangt dan via e-mail een bevestiging met vermelding op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.