Herindelingsproces

Wat is er allemaal al gebeurd op weg naar de gemeente Land van Cuijk? En hoe bouwen we verder? We zijn al even onderweg en hebben al grote mijlpalen behaald. Maar we hebben ook nog grote stappen te zetten in het bouwproces.

Waarom één grote gemeente?

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen die eerder bij de Rijksoverheid of provincie lagen. Bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Het vraagt veel van onze gemeenten om alle taken uit te voeren en de dienstverlening te bieden die onze inwoners verdienen. Daarom werken we al op veel terreinen samen en als één grote gemeente lukt dat straks nog beter. 

Samen kunnen we – met onze samenleving – de vele uitdagingen aan. Om iedereen mee te laten doen, te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, passende woningen te bouwen, de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren en oog te hebben voor elkaar. Ook zijn we beter in staat om onze ondernemers en bedrijven te ondersteunen en onze economie te versterken.

Eén bestuur

De nieuwe gemeente heeft één krachtig bestuur, dat onze 90.000 inwoners vertegenwoordigt. Als grote gemeente hebben we grotere invloed ten opzichte van de gemeenten om ons heen, in de regio en in de provincie. We kunnen landelijke vragen beter oppakken. Bijvoorbeeld de energietransitie. Daarbij kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke organisatie, die nog meer kwaliteit kan leveren. Ook zijn we een aantrekkelijkere werkgever en beter in staat om goede medewerkers te vinden.

We bundelen onze krachten in één gemeente om samen sterk te staan. Zodat onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in de toekomst op een goede dienstverlening kunnen rekenen en ons bestuur een krachtige stem heeft in de regio. Met als belangrijk uitgangspunt dat we het unieke eigen karakter van elk van onze 33 kernen behouden en versterken.

De route naar een nieuwe gemeente

Eind december 2018 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ vastgesteld. Met daarin een marsroute om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies per 1 januari 2022. De gemeente Mill en sint Hubert heeft zich hier op 30 januari 2020 bij aangesloten. Op 7 april 2021 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit.

De tijdlijn

  • Op 26 maart 2020 hebben de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vastgesteld. In het herindelingsontwerp wordt onder andere een schets van de huidige vier gemeenten gegeven, de toekomstvisie van de nieuwe gemeente verwoord en inzicht geboden in de financiële situatie van de nieuw te vormen gemeente.
  • Het herindelingsontwerp is op basis van de zienswijzen aangepast en op 9 april 2020 is het herindelingsadvies unaniem goedgekeurd door de vier gemeenteraden. In het herindelingsadvies is ook de naam van de nieuwe gemeente - Land van Cuijk - opgenomen.
  • Het herindelingsadvies is daarna toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij hebben het advies, voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  • De minister heeft het herindelingsadvies getoetst aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen volgens het geldende Beleidskader. Daarna is het advies omgezet in een voorstel voor de herindelingswet.
  • Deze herindelingswet is voor advisering voorgelegd aan de Raad van State.
  • Begin 2021 is het wetsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede kamer heeft op 11 februari ingestemd met het wetsvoorstel voor de gemeente Land van Cuijk. Het is nu aan de Eerste Kamer om dit besluit te bekrachtigen.
  • Op 7 april 2021 hebben de gemeenteraden besloten dat de gemeente Grave aansluit bij de gemeente Land van Cuijk per januari 2022. Om de herindelingswet hierop aan te passen, is een novelle-procedure gestart.
  • In november 2021 zullen naar verwachting herindelingsverkiezingen worden gehouden.